Η Europa σταθερά και με συνέπεια αναγνωρίζει πως το μέλλον όλων βρίσκεται στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα στήριξε ενεργά το 2ο Διεθνές Συνέδριο Πρώτων Υλών και Κυκλικής Οικονομίας “RawMat2023”, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Αυγούστου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και προσέλκυσε πλήθος επιστημόνων, στελεχών της αγοράς και θεσμικών προσώπων.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να φέρει κοντά το σύνολο των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, τα στελέχη της βιομηχανίας και τους φορείς σχεδιασμού πολιτικής, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τη διαχείριση των πρώτων υλών στην Οικονομία με απώτερο σκοπό την τελική συμβολή τους στην Βιώσιμη Ανάπτυξη.

, ΕUROPA: Στηρίζει την επιστημονική έρευνα  στηρίζοντας το διεθνές συνέδριο RAW MAT 2023, ktisma & aluminio

Αξίζει να αναφερθεί πως η Europa, σε αυτή την κατεύθυνση, το 2022 προχώρησε στην έκδοση τεσσάρων Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (Environmental Product Declarations – EPD’s) και το 2023 τεσσάρων νέων Υγειονομικών Δηλώσεων Προϊόντος (Health Product Declarations – HPD’s). Παράλληλα, για πρώτη χρονιά το 2022, συνέταξε την 1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξής της, αποτυπώνοντας καθαρά την στρατηγική πλεύση της εταιρείας σε ένα καλύτερο αύριο, για όλους, Μια για Πάντα!