Την Τετάρτη 04/10/2023 επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Europa στα Οινόφυτα Βοιωτίας εικοσιένα στελέχη των τμημάτων προμηθειών και παραγωγής αλουμίνας του εργοστασίου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της εταιρείας MYTILINEOS – Energy & Metals.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιβράβευσης των ομάδων αυτών, για τις προτάσεις, τη συμμετοχή και την υλοποίηση ιδεών βελτίωσης στην παραγωγική τους διαδικασία, όπως προβλέπεται από το εσωτερικό τους σύστημα Συνεχούς Προόδου.

Κατά την επίσκεψη δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων τόσο σε παραγωγικό, όσο και σε ευρύτερο στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Στη συνέχεια ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους παραγωγής από τον Διευθυντή Παραγωγής και τους προϊσταμένους των επιμέρους τμημάτων.

Τις δύο εταιρείας, EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. και MYTILINEOS – Αλουμίνιον της Ελλάδος τις συνδέει χρόνια συνεργασία και αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας, γεγονός που οδηγεί σε μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης.