Το νέο υαλοπέτασμα EF50 δύναται να καλύψει τις μορφολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις  κάθε σύγχρονης όψης, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις. Βασικότερο πλεονέκτημα του συστήματος αποτελεί η βέλτιστη σχέση βάρους – ροπής αδρανείας που διαθέτουν οι διατομές του, εξασφαλίζοντας μεγάλη στιβαρότητα και οικονομία σε κάθε εφαρμογή.

Το σύστημα EF50 βασίστηκε στον άρτιο σχεδιασμό του συστήματος Ε85, διατηρώντας παρόμοια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο σημαντικές βελτιώσεις στα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα και στον απαιτούμενο χρόνο τοποθέτησης.

Το EF50 διαθέτει ποικιλία σε κολώνες και τραβέρσες, ικανές να καλύψουν κάθε απαίτηση σε στατική επάρκεια. Προσφέρονται λύσεις τόσο με πλάκα πίεσης (stick), όσο και λύσεις με δομική σιλικόνη (structural).

Η αρχιτεκτονική των σύγχρονων κτιρίων επιβάλλει συχνά τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων διαφορετικών συστημάτων στις όψεις τους, προκειμένου να ικανοποιείται το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται το βέλτιστο περιβάλλον για τους χρήστες τους. 
Ακολουθώντας αυτή τη σύγχρονη απαίτηση, το σύστημα EF50 μπορεί να συνδυαστεί απόλυτα με τα συστήματα αεριζόμενων προσόψεων της ΕΤΕΜ, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την ενσωμάτωση ανοιγόμενων συστημάτων ή πορτών, όπως τα E45, EW70, ED68 κλπ. 
Όσον αφορά στο εσωτερικό των κτιρίων, ο συνδυασμός του EF50 με το σύστημα εσωτερικών χωρισμάτων EP30, μπορεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε κτίριο επαγγελματικής χρήσης.

Κύρια χαρακτηριστικά του EF50:
• Πλάτος συστήματος 50mm
• Εύκολη συναρμολόγηση και γρήγορη εγκατάσταση στο εργοτάξιο
• Βέλτιστη σχέση βάρους – ροπής αδρανείας
• Πλούσια ποικιλία σε κολώνες και τραβέρσες
• Λύσεις με πλάκα πίεσης ή με δομική σιλικόνη
• Ενσωμάτωση προβαλλόμενων και ανοιγόμενων παραθύρων και πορτών της ΕΤΕΜ
• Επιφανειακή επεξεργασία πιστοποιημένη κατά QUALICOAT και QUALANOD

Γνωρίστε το ΕF50