Στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του Covid-19 μετά την καλοκαιρινή άδεια, το “PCR Test” πραγματοποιήθηκε σε όλους τους υπαλλήλους μας.

Γιατί στην ΕΤΕΜ ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η Υγεία και Ασφάλεια των υπαλλήλων μας.