Το έργο Audit2Measure διοργανώνει την δράση «Εργαστήριο Ιδεών» με στόχο τη συνεργασία και διάδραση με υψηλόβαθμα στελέχη και αποφασίζοντες σε επιχειρήσεις της βιομηχανίας. Μέσω της δράσης αυτής, οι εταίροι του έργου στην Ελλάδα έχουν στόχο:

  • Να παρουσιάσουν στα στελέχη των επιχειρήσεων τις πιο σύγχρονες τάσεις και καλές πρακτικές αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση ενέργειας στη βιομηχανία.
  • Να συζητήσουν και αναγνωρίσουν τις βέλτιστες πρακτικές και λύσεις που ιδανικά θα ταίριαζαν σε κάθε επιχείρηση βιομηχανίας, σε συνεργασία με τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
  • Να υποστηρίξουν τα στελέχη των επιχειρήσεων στις αποφάσεις υλοποίησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, δρομολογώντας την δέσμευσή τους για την ενσωμάτωση κατάλληλων βιώσιμων μέτρων.
  • Να παρουσιάσουν την στρατηγική Audit2Action και να διευκολύνουν την ανάπτυξη δράσεων σχετικά με την υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.
  • Να προτείνουν ένα σχέδιο συνεργασίας και υποστήριξης στο πλαίσιο των επόμενων σταδίων του έργου Audit2Measure.

, Εργαστήριο Ιδεών στα πλαίσια του έργου Audit2Measure, ktisma & aluminio

H υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί μέσω διμερών συναντήσεων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του έργου Audit2Measure (ΕΜΠ, ΠΟΒΑΣ, Επιμελητήριο Κορινθίας) και της κάθε επιχείρησης.

Η δράση θα υποστηρίξει τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων κατά το αρχικό στάδιο του προγράμματος, με στόχο αυξηθεί το ενδιαφέρον και η δέσμευση για την υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης που προκύπτουν από τους ενεργειακούς ελέγχους. Τα μέτρα θα παρουσιαστούν, κυρίως, από την οικονομική τους πλευρά (κόστος επένδυσης, εξοικονόμηση, δυνατότητες χρηματοδότησης), αλλά θα δοθεί έμφαση και σε άλλα οφέλη, όπως ζητήματα πολιτικής και κανονιστικού πλαισίου, ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια (εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση αποτυπώματος άνθρακα, κλπ), ζητήματα ποιότητας, μάρκετινγκ και ανταγωνιστικότητας κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εταίρους στα παρακάτω στοιχεία:

ΕΜΠ: Δρ Ιωάννα Μακαρούνη, ΕΔΙΠ, Σχολή ΗΜΜΥ – ΕΜΠ, imakar@epu.ntua.gr

ΠΟΒΑΣ: Δρ Στέλιος Λαμπρακόπουλος, slamprako@gmail.com

Επιμελητήριο Κορινθίας: Λάσκα Πένυ, diaxeiristiki@korinthiacc.gr