Στις 12 Ιουνίου άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, με επιδότηση έως 75%

Το «Εξοικονομώ 2023» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, από τα οποία διατίθενται 60 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.
Για κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023» στόχος είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Προϋποθέσεις:
Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• Να υφίστανται νόμιμα.
• Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
• Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
• Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργει- ακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
• Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης
Προσοχή! Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες είναι οι εξής:
• Αντικατάσταση κουφωμάτων.
• Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
• Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
• Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης)

Προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ δεν μπορούν να κάνουν αίτηση οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».
Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.
Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ- Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο παρόν πρόγραμμα.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.
Ενώ, το ποσοστό επιδότησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα την εισοδηματική κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί ο αιτών (75% – 40%).

Πιστοποιημένο δίκτυο
Υπογραμμίζεται ότι σημαντικό ρόλο για την καλύτερη απόδοση των κουφωμάτων παίζει και η σωστή τοποθέτηση και εγκατάσταση τους.

Η ΕΤΕΜ διαθέτει πιστοποιημένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, που μπορεί να αναλύσει τις διαφορές των επιδόσεων μεταξύ των συστημάτων, αλλά και τις λεπτομέρειες που αφορούν στην σωστή τοποθέτηση με χρήση αυθεντικών και πιστοποιημένων εξαρτημάτων
Με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής αλλά και το είδος ανοίγματος του κουφώματος, οι πιστοποιημένοι συνεργάτες θα επιλέξουν το σύστημα που θα αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χώρο και θα ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη.
Επισκεφθεί το αναβαθμισμένο website της ΕΤΕΜ – exoikonomokatoikon.gr και μάθετε τα πάντα για το νέο πρόγραμμα

, Εξοικονομώ 2023 με ΕΤΕΜ, Κτίσμα & Αλουμίνιο

, Εξοικονομώ 2023 με ΕΤΕΜ, Κτίσμα & Αλουμίνιο