Με όραμα την αναβάθμιση του κατασκευαστικού κλάδου μέσα από τη συστηματική εκπαίδευση επαγγελματιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό πάνω σε νέες βιώσιμες πρακτικές, η Architectural Aluminium Academy και η ALUMIL Σερβίας πραγματοποίησαν στις 25, 26 και 27 Απριλίου τρία εξειδικευμένα σεμινάρια για μηχανικούς και κατασκευαστές στο Βελιγράδι και τη Γιαγκόντινα. Στα σεμινάρια συμμετείχαν περισσότεροι από 200 επαγγελματίες, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε πρακτικές ορθής εγκατάστασης κουφωμάτων αλουμινίου και ενημερώθηκαν για τη συμβολή των κουφωμάτων στην ενεργειακή απόδοση υφιστάμενων και νέων κτιρίων.

, Εκπαίδευση μηχανικών και κατασκευαστών στη Σερβία από την  Architectural Aluminium Academy και την ALUMIL Serbia, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικά με τις νέες κατασκευές και την αναβάθμιση υφιστάμενων, οι οποίες προάγουν τις αρχές της βιωσιμότητας σε κάθε στάδιο, από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση των έργων, μια επιβεβλημένη, πλέον, ανάγκη, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Επιπλέον, οι επαγγελματίες είδαν στην πράξη πώς τα προηγμένα αρχιτεκτονικά συστήματα της ALUMIL επιτυγχάνουν τη μείωση των θερμογεφυρών και τη βέλτιστη αεροστεγανότητα, με την εφαρμογή νέων υλικών στεγανοποίησης και εξελιγμένων τεχνικών εγκατάστασης.

, Εκπαίδευση μηχανικών και κατασκευαστών στη Σερβία από την  Architectural Aluminium Academy και την ALUMIL Serbia, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Μέσα από τα σεμινάρια, οι κατασκευαστές είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς μπορούν να εξασφαλίζουν και να διατηρούν τις επιδόσεις των κουφωμάτων και μετά την εγκατάστασή τους, διευρύνοντας τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις τους ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις μελλοντικών έργων. Η εκπαίδευση ήταν ιδιαίτερα σημαντική και για τους συμμετέχοντες μηχανικούς, που κατανόησαν σε βάθος πόσο κρίσιμο είναι να προδιαγράφουν λεπτομερώς την εγκατάσταση κουφωμάτων στα έργα τους για να επιτυγχάνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

, Εκπαίδευση μηχανικών και κατασκευαστών στη Σερβία από την  Architectural Aluminium Academy και την ALUMIL Serbia, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών, τα οποία εμπλουτίζονται συνεχώς, η Architectural Aluminium Academy παρέχει σε μηχανικούς και κατασκευαστές ουσιαστική γνώση πάνω σε σύγχρονες πρακτικές που προάγουν τις αρχές της βιωσιμότητας σε κάθε στάδιο, από τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή των σύγχρονων κτιρίων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες, επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα στο website της Ακαδημίας.