Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) έχει αναλάβει  ως δικαιούχος από το Υπουργείο Ανάπτυξης την υλοποίηση της πράξης « Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης  του αλουμινίου». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και υποστηρίζεται από την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν 2 διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης για τον κλάδο που είναι τα εξής:
• Σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων για στελέχη εξαγωγικού εμπορίου για τον κλάδο του αλουμινίου
•  Σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων αλουμινοκατασκευαστών.

Τα δυο αυτά προγράμματα αυτά απευθύνονται αντίστοιχα σε:
• στελέχη/εργαζόμενους σε εταιρείες αλουμινίου με έμφαση στις εξαγωγές και
• αλουμινοκατασκευαστές.

Τα προγράμματα έχουν πανελλαδική εμβέλεια και θα γίνουν με τηλεκατάρτιση, άρα μπορούν να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα.

Η ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων είναι στα μέσα Μαΐου, αλλά η καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή και την αξιολόγηση των αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου. Αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://katartisialuminio.gr/.

Για λεπτομέρειες για το περιεχόμενο και τις πρϋποθέσεις συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΣΒΕ (τηλ.: 2310 539817) ή να επισκεφθείτε τη σελίδα https://katartisialuminio.gr.