Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου κατά τη συνεδρίασή του (τηλεδιάσκεψη) την Παρασκευή 3 Απριλίου  αποφάσισε ομόφωνα η κλαδική έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο» να μεταφερθεί το 2021.  Η  απόφαση βασίστηκε στις απαντήσεις  ερωτηματολογίου που έστειλε η ΕΕΑ στα μέλη  της σχετικά με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στο κλάδο μας (η συντριπτική πλειοψηφία πρότεινε η εκθεση να μεταφερθεί το 2021), τις εκτιμήσεις των μελών για τις προοπτικές το 2020 και τις αντίστοιχες αναβολές εκθέσεων στο εξωτερικό. Το ΔΣ επιβεβαιώνει την μεγάλη σημασία της έκθεσης για τον κλάδο και τον στόχο της ΕΕΑ για μια πολύ επιτυχημένη οργάνωση το 2021 με ευρεία συμμετοχή.