Στην Δούκας εδώ και 46 χρόνια οι συνεργάτες κατασκευαστές βρίσκουν αυτό που ψάχνουν. Γιατί εδώ βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο . Τα έργα σας είναι για εμάς προτεραιότητα και η εξυπηρέτησή σας χαρά μας.

Μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία και το συμφέρον μας είναι κοινό. Είμαστε 46 χρόνια στο πλάι σας και θα είμαστε και για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Συνεχίζουμε ακούραστα και αποτελούμε τον αξιόπιστο συνεργάτη σας.

Μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που φροντίζουμε να ανταποδίδουμε συνεχώς με επενδύσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα που ανταμείβουν την αφοσίωση σας.

Έχεις συνεργάτη !

, Δούκας ΑΒΕΕ. Έχεις Συνεργάτη!, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Ενέργειες Ποιότητας από την Δούκας ΑΒΕΕ

Όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία, επενδύει καθημερινά στην προστιθέμενη αξία των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη, πριν και μετά την πώληση, εφαρμόζοντας διαδικασίες ISO 9001:2015, γεγονός που την θέτει ηγέτη στον κλάδο δραστηριοποίησής της.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ΙSO 9001:2015 από την εταιρεία πιστοποίησης AVRV, τηρώντας τα αυστηρά πρότυπα του φορέα πιστοποίησης ΕΣΥΔ (Εθνικό σύστημα Διαπίστευσης). Η πιστοποίηση αφορά την τήρηση των διαδικασιών για την παραγωγή, εμπορία, διανομή και υποστήριξη μετά την πώληση συστημάτων αλουμινίου – σιδήρου, μηχανημάτων, καθώς και την τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών ποιότητας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι συνεχείς έλεγχοι που διενεργεί η εταιρεία καθημερινά, διασφαλίζουν την ποιότητα και την υψηλή παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της.

Το σύνολο των αποθηκών της εταιρείας ΔΟΥΚΑΣ λειτουργούν με πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα Warehouse Management System (WMS), αυτοματισμοί που αφορούν την παραλαβή-αποθήκευση και διακίνηση όλων των εμπορευμάτων της εταιρείας.

, Δούκας ΑΒΕΕ. Έχεις Συνεργάτη!, Κτίσμα & Αλουμίνιο