Στη ΔΟΥΚΑΣ μπορείτε να βρείτε την νέα Πυράντοχη Θωρακισμένη Πόρτα Ασφαλείας.

Είναι ένα πολύ αξιόπιστο και λειτουργικό προϊόν που πληροί τις πιο αυστηρές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την θωράκιση, την θερμομόνωση, την ακουστική μόνωση και την πυραντοχή.

Το πλαίσιο της πόρτας είναι κατασκευασμένο από ατσάλινο προφίλ 70×50 με διακοσμητικές λωρίδες εξωτερικά (προαιρετικά) και τοποθετείται στον τοίχο με μεταλλικά βύσματα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η απαραίτητη αντοχή.

, ΔΟΥΚΑS: Θωρακισμένες Πόρτες  Πυρασφάλειας, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Οι πόρτες είναι κατασκευασμένες σε πολλά στρώματα υλικών με πάχους φύλλου 80mm.

Στο μέσο του φύλλου της πόρτας υπάρχει κατασκευήαπό χαλύβδινα προφίλ με προστατευτικό πλέγμα.
Πιστοποιημένη και ελεγμένη κατά EN 16034-1.- EN 1627:2012.- Κατηγορίας ΙΙΙ (RC3