Στόχος της Δούκας ,είναι να επιλέγεται από τους συνεργάτες που προσδοκούν, ότι η εταιρεία με τις προτάσεις της , θα καλύψει επιτυχώς τις τεχνικές εφαρμογές και ανάγκες τους.

Για αυτό το λόγο η εταιρία έχει επενδύσει στο να προσφέρει αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης στους συνεργάτες της και στο πεδίο της Τεχνικής Υποστήριξης.
Πιο συγκεκριμένα:
• Διαφορετικές ομάδες στελεχών τεχνικής υποστήριξης για κάθε προιοντική κατηγορία, πριν και μετά την πώληση όσα χρόνια και αν περάσουν.
• Για όλα τα προϊόντα (σήτες, ρολά, κάγκελα, εργαλεία, πόρτες κτλ.) διατίθεται Τμήμα Service το οποίο αναλαμβάνει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει (όταν αυτό χρειαστεί) καθένα από αυτά με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
• Ομάδα τεχνικών πωλήσεων που προσφέρουν υποστήριξη στους συνεργάτες κατασκευαστές αλουμινίου, σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία και με έμπειρους Μηχανικούς, διαφόρων ειδικοτήτων, παρέχοντας αποτελεσματικές, τεχνικές προτάσεις και υπηρεσίες σε έργα.