Ο κόσμος μας εξελίσσεται ραγδαία και αναμένεται να μεταμορφωθεί σε πλήρη ψηφιακή μορφή. Το Διαδίκτυο δεν έχει τη μορφή που αρχικά είχε και αποτελεί ένα πλήρες σύστημα που περιλαμβάνει την επικοινωνία/διαφήμιση, το δίκτυο διανομής προϊόντων και υπηρεσιών, την εσωτερική οργάνωση βάση λογισμικών με τον εκάστοτε χρήστη ως κεντρικό πυρήνα όλων των παραπάνω.

Η Δούκας ΑΒΕΕ παρούσα στις ψηφιακές εξελίξεις με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση επενδύει διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και ενέργειες .
Οι ενέργειες αφορούν:
• το επιχειρησιακό μοντέλο,
• την εταιρική δομή,
• το ανθρώπινο κεφάλαιο,
• τις διαδικασίες,
• τις ικανότητες και τις δεξιότητες,
• τις προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών,
• την επικοινωνία της εταιρίας προς πάσα κατεύθυνση.

Πρόκειται για μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, με συγκεκριμένες ενέργειες όπως:
• μηνιαία ενημέρωση του δικτύου με χρήση όλων των κοινωνικών δικτύων
• εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης αποθηκών και παραγγελιών
• εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ERP, για πελάτες και προϊόντα
• χρήση εξελιγμένου τηλεφωνικού κέντρου με αυτοματοποιημένη διαχείριση κλήσεων προς τον οποιοδήποτε εσωτερικό αποδέκτη

Με όλα τα παραπάνω, στρατηγική και εργαλεία, η εταιρία έχει διαμορφώσει μια νέα πρόταση συνεργασίας με όλους τους Συνεργάτες της.