Η μεγάλη άνοδος των τιμών του αλουμινίου και των προϊόντων του έδωσε ώθηση στα οικονομικά μεγέθη και στην κερδοφορία του ομίλου Βιοχάλκο, ο οποίος  μέσω της θυγατρικής Exalco επικεντρώνει πλέον τις δραστηριότητες του στη διέλαση και την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου, χωρίς να εγκαταλείπει το παραδοσιακό επιχειρηματικό του αντικείμενο, την ταπητουργία.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε το εννεάμηνο σε 179,85 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29,3% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2021.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 15,37 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 45,5% από πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου διπλασιάστηκαν (+98,1%) στο 9μηνο και ανήλθαν σε 8,52 εκ. ευρώ, έναντι 4,30 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η εισηγμένη μητρική εταιρεία που συνεχίζει τις δραστηριότητες στον κλάδο ταπητουργίας, είχε ζημίες 1,13 εκατ.  στο εννεάμηνο, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα του ομίλου. Προβλέπεται όμως ότι θα βελτιώσει τις επιδόσεις της στο δ’ τετράμηνο, κατά το οποίο πραγματοποιεί παραδοσιακά μεγάλο μέρος των πωλήσεων της.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε 67,43 εκ. ευρώ, έναντι  71,68 εκ. πέρυσι. Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν φέτος σε 27,12 εκ. έναντι 16,92 εκ.. το 2021.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε  9,23 εκ. ευρώ, έναντι 4,86 εκ. πέρυσι.

πηγή: Sofokleousin.gr