Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ο επιστημονικός σύμβουλος της ΠΟΒΑΣ κ. Ρουσέτος Λειβαδάρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με το αρμόδιο τμήμα της ανωτέρω Τράπεζας και διευκρινίστηκαν, πέραν των όσων αναφέρονται στο σχετικό Δελτίο Τύπου, τα εξής:

1. Οι επιχειρήσεις “που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19”, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι εκείνες με ΚΑΔ του Πίνακα της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Α.1072 (ΦΕΚ 1157 Β/ 2020). Επομένως οι Επιχειρήσεις, των οποίων οι Κύριοι (ή Δευτερεύοντες πρώτοι σε ακαθάριστα έσοδα) Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στην ανωτέρω Υπ. Απόφαση εντάσσονται στην επιδότηση 100% του επιτοκίου, όπως στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται. Σημειώνεται ότι οι κύριοι ΚΑΔ 25.12 και 25.11, που κυρίως αφορούν τις κατασκευές Σιδήρου Αλουμινίου, αλλά και οι σχετικοί για ειδικές περιπτώσεις 25.99 και 25.62 εντάσσονται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

2. Η έγκριση του δανείου αφορά αποκλειστικά την Επιχείρηση και την Τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται. Αφού το δάνειο εγκριθεί από την εν λόγω Τράπεζα τίθεται προς έγκριση η επιδότηση του επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.