Η ΠΟΒΑΣ συμμετείχε ενεργά σε Διαδικτυακή Ημερίδα του έργου Erasmus+ με τίτλο: «Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου– METVET», η οποία διοργανώθηκε τη Δευτέρα 23/11/2020 από τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Το διακρατικό έργο METVET, στο οποίο η ΠΟΒΑΣ συμμετέχει ως εταίρος, σκοπεύει στην ανάπτυξη ενός Κοινού Προγράμματος Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης στον κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών, με ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες δεξιότητες. Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του έργου αποτελεί η προοπτική εφαρμογής αυτού στο άμεσο μέλλον, πάλι από κοινού, στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Θεόφιλος Παγιάτης, μεταξύ άλλων, τόνισε την ανυπαρξία παραγωγικών σχολών στην Ελλάδα στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών, τόσο σε δευτεροβάθμιο όσο και σε μεταδευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού από την πολύ σημαντική αυτή κλαδική αγορά εργασίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΠΟΒΑΣ, της ΓΣΕΒΕΕ, του ΟΑΕΔ, του ΕΟΠΠΕΠ, Επιμελητηρίων, της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης, της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, της Σιβιτανιδείου Σχολής, αλλά και πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί από τον χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και επαγγελματίες κατασκευαστές αλουμινίου και σιδήρου.