Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 ο Πρόεδρος κος Θεόφιλος Παγιάτης στην εκπομπή «Market Watch» του τηλεοπτικού καναλιού Action24, απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων κας Σοφίας Ροδοπούλου και κου Παναγιώτη Μπουσμπουρέλη, σχετικά με τις ανάγκες του κλάδου αλουμινίου & σιδήρου σε εξειδικευμένους τεχνίτες.

Όπως χαρακτηριστικά μεταξύ των άλλων είπε: «Τα τελευταία χρόνια το σύστημα της τεχνικής εκπαίδευσης έχει υποβαθμιστεί και το επάγγελμα έχει απαξιωθεί από τη ίδια την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τον Κλάδο δομικών κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, ο οποίος ενισχύει με την σειρά του σημαντικά την Ελληνική Οικονομία».
Τόνισε προβλήματα που δημιουργεί στον κλάδο η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, την οποία συνέδεσε απόλυτα με την απουσία σύνδεσης της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης με τις ανάγκες της Αγοράς Εργασίας.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για τις προτεινόμενες λύσεις, ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ ανέφερε: «Να υπάρξει εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης όσον αφορά τα ΕΠΑΛ και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και να βελτιωθεί το έτος μαθητείας στην κατεύθυνση ενός δυικού συστήματος εκπαίδευσης, που σημαίνει φοίτηση στο σχολείο και παράλληλη πρακτική στο χώρο εργασίας, όπως εκείνο των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ που εφαρμόζουν πραγματικά το δυικό σύστημα μαθητείας».

Πάγιες θέσεις της ΠΟΒΑΣ όπως αυτές έχουν κατατεθεί στο συνολικό πλαίσιο των προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ προς την Κυβέρνηση και αφορούν την εκπαίδευση, είναι μεταξύ άλλων:
• Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση των προγραμμάτων μαθητείας και ενθάρρυνση των μικρών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε αυτό το εγχείρημα.
• Εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της αρχικής και της συνεχιζόμενης κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες των Τεχνικών κλάδων καθώς και των εργαστηριακών υποδομών.
• Παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης.
• Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον ΕΟΠΠΕΠ σε σχέση με το επαγγελματικό περίγραμμα και εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων στα τεχνικά αντικείμενα που πρόκειται να διδάξουν.
• Επικαιροποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων με τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων και του ΕΟΠΠΕΠ.
• Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και Βεβαίωση Επαγγελματικής Επάρκειας.
• Ενίσχυση των δομών και δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.
• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών εφαρμογών μάθησης με κατάλληλες εφαρμογές εξ αποστάσεως κατάρτισης.