Πολλές φορές γίνεται αναφορά ότι η αντικατάσταση μόνο των υαλοπινάκων σε ένα παλαιό κούφωμα είναι ικανή να εξοικονομήσει σημαντικά ποσοστά ενέργειας. Αυτό αποτελεί ένα μύθο γιατί εκτός από τη σχετική μείωση του συντελεστή θερμοπερατότηταςτου υφιστάμενου κουφώματος, η αντικατάσταση των τζαμιών δεν προσφέρει κανένα άλλο πλεονέκτημα. Αντιθέτως η αντικατάσταση ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο και υαλοπίνακας) προσφέρει τα μέγιστα οφέλη στον καταναλωτή και αυξάνει σημαντικά την εξοικονόμηση ενέργειας για τους λόγους που αναφέρονται στη συνέχεια.

Mε την αντικατάσταση του κουφώματος μειώνεται σημαντικά ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος γιατί χρησιμοποιούνται σύγχρονα προφίλ αλουμινίου με θερμοδιακοπή τα οποία έχουν χαμηλούς συντελεστές θερμοπερατότητας, ενώ ταυτόχρονα δίδουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν υαλοπίνακες με μεγαλύτερο διάκενο που έχουν χαμηλότερο (καλύτερο) συντελεστή θερμοπερατότητας συγκριτικά με αυτά που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε υφιστάμενα κουφώματα.
Τα νέα κουφώματα θα έχουν σημαντικά καλύτερους συντελεστές ως προς την αεροδιαπερατότητα, άρα δε θα παρατηρούνται απώλειες θερμότητας από τα κου- φώματα λόγω διαφυγής αέρα. Τα νέας τεχνολογίας κουφώματα προσφέρουν σαφώς καλύτερη αεροστεγανότητα λόγω του σύγχρονου σχεδιασμού και των ελαστικών που χρησιμοποιούνται.
Επιπροσθέτως με την πλήρη αντικατάσταση του κουφώματος η σωστή στεγανοποίηση του αρμού σύνδεσης των παρα- θύρων και των προσόψεων εξασφαλίζει τη σωστή χρηστικότητά τους. Μία ελλιπής στεγανοποίηση είναι συχνά η κύρια αιτία των ζημιών που εμφανίζονται στο κτήριο. Οι σημαντικότερες λειτουργίες της στεγανοποίησης είναι:
• Διαχωρισμός των κλιματολογικών συνθηκών του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με φραγή ατμών και αέρα.
• Ηχοπροστασία.
• Θερμοπροστασία (προστασία από τα συμπυκνώματα) μέσα στον αρμό.
• Φραγή του βρόχινου νερού.
Με την ολική αντικατάσταση του κουφώματος μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και φαινόμενα ύπαρξης θερμογεφυρών στις υπάρχουσες κατασκευές, οι οποίες εμφανίζονται στις ενώσεις των κουφωμάτων με την τοιχοποιία και έχουν ως αποτέλεσμα τη διαφυγή σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας. Ως θερµογέφυρα ορίζεται το τμήμα εκείνο του περιβλήματος του κτιρίου, στο οποίο η θερμική του αντίσταση εμφανίζεται μειωμένη συγκριτικά µε τη θερμική αντίσταση στο υπόλοιπο κέλυφος και κατά συνέπεια στη θέση εκείνη η θερμική ροή είναι αυξημένη.
Γι’ αυτό το λόγο και οι θερµογέφυρες θεωρούνται ως τα “ασθενή” σημεία του κτιριακού κελύφους και λειτουργούν επιβα- ρυντικά στη θερμική του προστασία. Επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και επιφέρουν μείωση της αίσθησης της θερμικής άνεσης στο εσωτερικό του χώρου, ενώ ευνοούν την εκδήλωση του φαινομένου της συμπύκνωσης των υδρατμών και την ανάπτυξη μυκήτων μούχλας και διαφόρων μικροοργανισμών στην επιφάνεια των δομικών στοιχείων.