Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις όταν θέλεις βελτιωμένες επιδόσεις σε αέρα, νερό και άνεμο για ανασυρόμενα κουφώματα είναι να γυρίσεις τον διακόπτη στη θέση του ALUMINCO SL2700.

Με εξωτερική εμφάνιση που συνδυάζει μοναδικά τις στιβαρές φόρμες και το μοντέρνο design, το ανασυρόμενο σύστημα ALUMINCO SL2700 ανεβάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά στον τομέα των επιδόσεων.

Η τελευταία έκθεση δοκιμών του συστήματος προσφέρει σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις για δύσκολες και ιδιαίτερα προκλητικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
CLASS 9A
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ
CLASS 4
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ
CLASS B4