Οι τεχνικοί κατάλογοι των νέων συστημάτων SL2700 και W400 στη διάθεση του δικτύου.

Οι τεχνικοί κατάλογοι για τα νέα συστήματα της ALUMINCO βρίσκονται πλέον στη διάθεση του εμπορικού δικτύου αλλά και των συνεργατών της.
Διατίθενται με ανανεωμένο εξώφυλλο, διαφημιστικό σαλόνι που φέρει περιγραφή, τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις για περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης του χρήστη/αναγνώστη αλλά και τεχνικές σελίδες με τα προφίλ 1:1, τομές, κατεργασίες, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, μέτρα κοπής, εξαρτήματα κλπ για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των συστημάτων αλουμινίου από τους συνεργάτες κατασκευαστές.

Τα νέα συστήματα της εταιρείας ανοίγουν νέες συναρπαστικές προοπτικές, με τα τεχνικά εγχειρίδια να αποτελούν το ιδανικό και αξιόπιστο μέσο αναλυτικής πληροφόρησης τους, να προσφέρουν γνώση σε μικρές λεπτομέρειες και συνάμα, εξέλιξη και εκπαίδευση σε πληθώρα επιλογών.
Οι τεχνικοί κατάλογοι είναι διαθέσιμοι και διαδικτυακά στην εταιρική ιστοσελίδα στο www.aluminco.com.