Οι μέθοδοι που έχουν επικρατήσει και χρησιμοποιούνται για την επιφανειακή επεξεργασία του αλουμινίου, που προορίζεται για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, είναι η ανοδίωση και η ηλεκτροστατική βαφή.

Η ανοδίωση και η ηλεκτροστατική βαφή αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιφανειακή επεξεργασία του αλουμίνιου, είτε αυτό χρησιμοποιείται σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές, είτε σε βιομηχανικά προφίλ.

Με την ανοδίωση αφενός μεν βελτιώνεται η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά του αλουμινίου, αφετέρου δε, επιτυγχάνεται η διακοσμητική εμφάνιση και η αισθητική όψη του υλικού. Μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτη- ριστικά της ανοδίωσης είναι:
• Το στρώμα ανοδίωσης δημιουργείται από το ίδιο το μέταλλο, είναι πλήρως ενσωματωμένο σ’ αυτό και έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα πρόσφυσης.
• Η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά της ανοδίωσης είναι πάρα πολύ καλή, εφόσον τηρηθούν όλοι οι κανόνες παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμογής και χρήσης.
• Τα ανοδιωμένα προϊόντα αλουμινίου έχουν μεταλλική εμφάνιση.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανοδίωσης
Εμφάνιση:
Η τελική εμφάνιση των ανοδιωμένων προϊόντων αλουμινίου μπορεί να είναι άχρωμη (φυσικό χρώμα) ή έγχρωμη. Οι βασικοί χρωματισμοί, που έχουν επικρατήσει διεθνώς, είναι οι αποχρώσεις του καφέ.

Η τελική εμφάνιση των προϊόντων εξαρτάται:
• Από το κράμα. Αυτό πρέπει να είναι καθορισμένο, και ο προμηθευτής οφείλει να πιστοποιεί ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές και ότι είναι κατάλληλο να υποστεί την ανοδίωση.
• Από τον τρόπο επιφανειακής επεξεργασίας πριν την ανοδίωση. Έτσι, η τελική εμφάνιση μπορεί να είναι γυαλιστερή ή ματ.
• Από την επιφανειακή επεξεργασία μετά την ανοδίωση, όπως π.χ. το χρωματισμό ή τις συνθήκες σφραγίσματος.
• Από τον τρόπο χειρισμού κατά τη συσκευασία, αποθήκευση μεταφορά και παράδοση στον πελάτη.

Πάχος ανοδίωσης: Το πάχος ανοδίωσης αντιστοιχεί στο πάχος σε μικρά (μm = χιλιοστά χιλιοστομέτρου) του επιστρώματος του οξειδίου του αλουμινίου της σημαντικής επιφάνειας. Ανάλογα με τη χρήση και το περιβάλλον που θα τοποθετηθεί η κατασκευή, επιβάλλεται και το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος ανοδίωσης. Έτσι, επιβάλλεται:
• εσωτερικοί χώροι: ελάχιστο πάχος ανοδίωσης 10 μm (μικρά)
• εξωτερικοί χώροι σε κοινό αστικό περιβάλλον: ελάχιστο πάχος ανοδίωσης 15 μm (μικρά)
• εξωτερικοί χώροι σε διαβρωτικό περιβάλλον (θαλάσσιο, βιομηχανικό): ελάχιστο πάχος ανοδίωσης 20 μm (μικρά)

Σφράγισμα ανοδίωσης: Η ποιότητα του σφραγίσματος είναι από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά ποιότητας των ανοδικών επιστρωμάτων. Σ’ ένα μη ή κακά σφραγισμένο ανοδικό επίστρωμα, οι ρύποι της ατμόσφαιρας θα επιτεθούν και θα προσβάλουν τα σημεία των πόρων όπου το επίστρωμα είναι μόλις λίγων μικρών. Είναι εύκολα κατανοητό ότι ένα κακά σφραγισμένο ανοδικό επίστρωμα, ακόμη και πολλών μικρών πάχους, είναι αναποτελεσματικό, στην προστασία του αλουμινίου από την οξείδωση.
Επιπλέον, στα έγχρωμα ανοδικά επιστρώματα, με το σφράγισμα εγκλωβίζονται oι χρωστικές ουσίες στο εσωτερικό των πόρων, και έτσι εξασφαλίζεται μακροχρόνια σταθερότητα χρωματισμού.
Τόσο το πάχος, όσο και το σφράγισμα της ανοδίωσης, ελέγχονται σήμερα με ειδικές μεθόδους και συσκευές.

Κωδικοποίηση των αποχρώσεων της ανοδίωσης

ΕΜΦΑΝΙΣΗ           Κωδ.EURAS           Κωδ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΑΧΡΩΜΟ                  C-0                          ΦΥΣΙΚΟ
ΜΠΡΟΝΖΕ               C-31                         2001
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΦΕ   C-32                          2003
ΚΑΦΕ                        C-33                         2005
ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ      C-34                         2007
ΜΑΥΡΟ                    C-35                          2009