Παρ’ όλο που οι τιμές του αλουμινίου άρχισαν να ανακάμπτουν βραχυπρόθεσμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιρού, δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει τα εύρη που θα σηματοδοτούσαν την αρχή μιας νέας τάσης. Πράγματι, οι τιμές συνεχίζουν να δημιουργούν ένα αβέβαιο περιβάλλον για την αγορά αλουμινίου λόγω της έλλειψης κατεύθυνσης.

Συνολικά, ο Μηνιαίος Δείκτης Μετάλλων Αλουμινίου (MMI) κινήθηκε ήπια ανοδικά, σημειώνοντας άνοδο 0,4% από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο. Ενώ οι τιμές αυξήθηκαν συγκρατημένα τον Ιούλιο, οι παραγωγοί αλουμινίου βιώνουν ήδη τη μείωση της ζήτησης το τελευταίο τρίμηνο. Ο Καναδάς απαγορεύει τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση κερδών του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας, τα EBITA της Norsk Hydro (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) σημείωσαν πτώση σχεδόν 39% από έτος σε έτος κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η εταιρεία σημείωσε επίσης χαμηλότερες πωλήσεις αλουμινίου, αλουμίνας και διέλασης, γεγονός που επιβάρυνε τα τριμηνιαία αποτελέσματά της. Και παρόλο που το βελτιωμένο κόστος των πρώτων υλών βοήθησε στην αντιστάθμιση των ασθενέστερων συνθηκών της αγοράς, το EBITA του δεύτερου τριμήνου σημείωσε πτώση σχεδόν 6% από το πρώτο τρίμηνο.

Η Norsk Hydro δεν ήταν η μόνη: η Alcoa σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη πτώση. Το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας μειώθηκε σχεδόν κατά 85% από το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Αυτό αντικατοπτρίζει μια πτώση σχεδόν 43% από το πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο, παρά αυτές τις μειώσεις, σημείωσε ο CEO της Alcoa, Roy Harvey, «αναμένουμε να δούμε οικονομική βελτίωση το τρίτο τρίμηνο του 2023».

Όπως γράφει το Metal Miner η Alcoa μπορεί να αισθάνεται αισιόδοξη για το τρίτο τρίμηνο, ειδικά καθώς το τρίτο τρίμηνο άνοιξε με άνοδο άνω του 4% στις τιμές του αλουμινίου LME τον Ιούλιο. Ωστόσο, η αγορά εξακολουθεί να αντανακλά την πιεστική ζήτηση.

Στις ΗΠΑ, το Midwest premium παρέμεινε πτωτικό από τον Ιανουάριο και επί του παρόντος βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022. Ενώ ορισμένοι κλάδοι, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, συνεχίζουν να σημειώνουν υψηλές πωλήσεις, η αδυναμία αλλού μεταφράστηκε σε χαμηλότερη ζήτηση και, ως εκ τούτου, χαμηλότερο περιφερειακό ασφάλιστρο. Εν τω μεταξύ, η συνεχιζόμενη συρρίκνωση του μεταποιητικού τομέα των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη δείξει καμία ουσιαστική ανάκαμψη. Μέχρι να το κάνει και να επιλυθούν οι καθυστερήσεις χρηματοδότησης που σχετίζονται με έργα υποδομής, η αγορά των ΗΠΑ φαίνεται πιθανό να παραμείνει ήπια.

Εν τω μεταξύ, η ευρωπαϊκή πριμοδότηση αλουμινίου με καταβολή δασμών συνεχίζει επίσης να μειώνεται. Οι τιμές κορυφώθηκαν εβδομάδες μετά το Midwest premium, αλλά παρόλα αυτά έχουν πέσει πάνω από 23% από τις αρχές Φεβρουαρίου. Όπως και στις ΗΠΑ, ο μεταποιητικός τομέας της Ευρώπης παραμένει επίσης αδύναμος. Τον Ιούλιο, ο μεταποιητικός PMI της Ευρωζώνης έπεσε βαθύτερα σε έδαφος συρρίκνωσης στο 42,7, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

, Έντονος προβληματισμός στην αγορά σε σχέση με το ρωσικό αλουμίνιο, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Κυρώσεις στη Ρωσία
Οι αυστηρότερες συνθήκες της αγοράς και οι χαμηλότερες επιδόσεις μεταξύ των παραγωγών αλουμινίου φαίνεται ότι ανανέωσαν τις εκκλήσεις για επιβολή κυρώσεων στο ρωσικό αλουμίνιο. Σύμφωνα με το Reuters, η Norsk Hydro έστειλε πρόσφατα επιστολή στο LME καλώντας το χρηματιστήριο να επανεξετάσει τη θέση του σχετικά με την αποδοχή αλουμινίου ρωσικής προέλευσης.

Πράγματι, το ρωσικό αλουμίνιο αποτελούσε το 80% των αποθεμάτων LME τον Ιούνιο. Αυτή ήταν μια σημαντική αύξηση από το περίπου 18% που παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Σύμφωνα με τη Norsk Hydro, το ρωσικό commodity έχει έκπτωση περίπου 100-300 $/mt σε σχέση με υλικό που προέρχεται από αλλού. Σαφώς, αυτό θα μπορούσε να αρχίσει να επιβαρύνει την τιμολόγηση του LME εν μέσω της τρέχουσας κυριαρχίας του ρωσικού αλουμινίου στις αποθήκες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Κίνα στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στη ρωσική προσφορά. Μάλιστα, οι εισαγωγές αλουμινίου αυξήθηκαν κατά 10,7% κατά το πρώτο εξάμηνο, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από τη Ρωσία. Μένει ακόμα να δούμε αν αυτό θα επηρεάσει τις τιμές του αλουμινίου μακροπρόθεσμα.

Καθώς η δυναμικότητα επιστρέφει στην Κίνα, τίθεται το ερώτημα εάν η χώρα μπορεί να διατηρήσει τέτοιους όγκους εισαγωγών εν μέσω υποτονικής οικονομικής ανάπτυξης. Εάν όχι, η πιθανή συνέπεια θα μπορούσε να είναι περισσότερες παραδόσεις ρωσικού αλουμινίου σε αποθήκες LME.