Η ΠΟΒΑΣ έχει τη χαρά να ενημερώσει τις επιχειρήσεις του κλάδου για την έναρξη του έργου AUDIT-TO-MEASURE “Οδηγώντας επιχειρήσεις στην κλιματική ουδετερότητα, επιταχύνοντας την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτουν από ενεργειακούς ελέγχους” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

Στο έργο συμμετέχουν από την Ελλάδα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ), το ΕΜΠ – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, και το Επιμελητήριο Κορινθίας ενώ η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει επτά (7) ακόμα εταίρους της έρευνας και της βιομηχανίας από Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία, Γερμανία και Ολλανδία.

Ο κύριος στόχος του έργου AUDIT-TO-MEASURE είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων στην ενεργειακή τους μετάβαση, μέσω της υιοθέτησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, αναγκαίων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και την επίτευξη μη ενεργειακών οφελών.

Το έργο αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια να επιταχυνθεί η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία, ενώ ταυτόχρονα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τις Ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν το έργο ως σύμβουλο, μέντορα και καθοδηγητή στην πορεία ενεργειακής μετάβασης και ανάπτυξης της σχετικής εταιρικής κουλτούρας.

Το έργο θα αναπτύξει και εφαρμόσει μια νέα στρατηγική “Audit2Action” για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τους ενεργειακούς ελέγχους. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• Φάση ανάλυσης: Στο πρώτο μέρος του έργου, θα γίνει ανάλυση πρόσφατων στοιχείων από τις επιχειρήσεις και τους ενεργειακούς ελέγχους για να εντοπιστούν και να αναλυθούν τα εμπόδια για την υιοθέτηση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε κάθε χώρα και κλάδο. Σημαντική είναι και η κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις του τομέα, αλλά και της σημασίας που έχει η δέσμευση της διοίκησης στην ενεργειακή αποδοτικότητα/μετάβαση.

• Πρόγραμμα ανάπτυξης στρατηγικής και εργαλείων: Το έργο θα αναπτύξει την στρατηγική και ένα σύνολο τεχνικών εργαλείων και οδηγιών για την αξιολόγηση δράσεων εξοικονόμησης, την ανάλυση χρηματοδοτικών μηχανισμών και εργαλείων. Στην συνέχεια θα αξιολογηθούν και θα αναπτυχθούν συγκεκριμένες προτάσεις-λύσεις ανά κλάδο.

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης: Θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας σε όλα τα επίπεδα (διοίκηση, τεχνικό προσωπικό, ενεργειακούς ελεγκτές κ.α.).

• Πρόγραμμα συμβουλευτικής στην εφαρμογή μέτρων. Το έργο θα υποστηρίξει ουσιαστικά και με συνέπεια, ένα σημαντικό αριθμό βιομηχανιών / εταιρειών στην εφαρμογή επιλεγμένων δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, βάσει της στρατηγικής του έργου, ενώ θα προωθήσει τη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

• Πρόγραμμα διάδρασης και ανταλλαγής γνώσης: Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένας διαδικτυακός χώρος ανταλλαγής γνώσης, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της επαναληψιμότητας και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου ακόμα και μετά το πέρας αυτού.

Το έργο έχει διάρκεια 3 έτη (Νοέμβριος 2022 – Οκτώβριος 2025). Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου υλοποιείται στο Μιλάνο στις 23-24 Νοεμβρίου 2022.