Νέα προγράμματα «Εξοικονομώ» αναμένονται μέσα στη χρονιά. Τα θετικά και τα αρνητικά του προγράμματος, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ)

Tην Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, ενεργοποιήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η φάση υποβολής των δικαιολογητικών. Η φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και ανεξαρτήτως περιφέρειας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα και με τον Οδηγό του Προγράμματος, οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβολής Δικαιολογητικών» θα λάβουν προθεσμία 30 ημερών κατά την οποία θα πρέπει να αναρτηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ακόμη, ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδική περίπτωση» υποβολής θα πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχός τους και επομένως αυτές δεν θα ενταχθούν τώρα στη φάση υποβολής δικαιολογητικών.

Η υποβολή αιτήσεων τύπου Α και Β για πολυκατοικίες στην πλατφόρμα του προγράμματος ήταν διαθέσιμη έως την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021. Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής δικαιολογητικών, και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, η υποβολή αιτήσεων για πολυκατοικίες θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

, Άρχισε η υποβολή δικαιολογητικών για το “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ”, ktisma & aluminio

Νέα προγράμματα «Εξοικονομώ» μέσα στο 2021
Νέα προγράμματα «Εξοικονομώ» που θα απευθύνονται σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και δημόσια κτίρια θα προκηρυχθούν μέσα στο 2021.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, αν και οι επενδύσεις στην ενέργεια μειώθηκαν κατά 20% μέσα στο 2020, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και ενεργειακή αποδοτικότητα επέδειξαν ανθεκτικότητα σε αντίθεση με τον τομέα των ορυκτών καυσίμων που επηρεάστηκε περισσότερο. Η ενεργειακή μετάβαση θα πραγματοποιηθεί με την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας αναδεικνύοντας -σε αυτό το επίπεδο- τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι νευραλγικοί τομείς της αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος και οι μεταφορές.

Οι αιτήσεις των νοικοκυριών – δικαιούχων που θα ενταχθούν στο νέο «Εξοικονομώ» θα αξιολογούνται με κλιματικά αλλά και εισοδηματικά κριτήρια, σε ανάλογο μοντέλο με αυτό που χρησιμοποιείται για το Επίδομα Θέρμανσης.

Στόχος των νέων κριτηρίων που θα κρίνουν τους δικαιούχους είναι να εντάσσονται κατά προτεραιότητα τα φτωχότερα νοικοκυριά και όσα βρίσκονται σε περιοχές που επικρατούν ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Παράλληλα, επανεξετάζονται τα ποσοστά επιδότησης των επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αλλά και η λίστα των επιλέξιμων παρεμβάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ενώ μελετώνται μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Οι πηγές του ΥΠΕΝ προσδιόρισαν επτά τομείς δράσης που θα αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα, οι οποίοι είναι:
1. Μείωση του ενεργειακού κόστους για επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης, του τουρισμού, της εστίασης κ.α., στις οποίες το κόστος της ενέργειας αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20 % του συνολικού κόστους παραγωγής. Το βασικό εργαλείο θα είναι η παροχή κινήτρων για σύναψη διμερών συμβολαίων μεταξύ παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και επιχειρήσεων.

2. Αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα απορρόφησης μεγαλύτερων ποσοτήτων «πράσινης» ενέργειας.

3. Επιτάχυνση των διαδικασιών για εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος.

4. Συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την οριστικοποίηση των κριτηρίων υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα «Eξοικονομώ» που θα περιλαμβάνουν το βαθμό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή, εισοδηματικά κριτήρια κ.α.

5. Σε ό,τι αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες θα αξιοποιηθεί η προεργασία που έχει γίνει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καθορισμό του επιδόματος θέρμανσης, που ήδη χρησιμοποιείται από το υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, ενσωμάτωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση

6. Ολοκλήρωση των υποδομών για την διασφάλιση επάρκειας και ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο, που θα είναι το μεταβατικό καύσιμο μέχρι την πλήρη επικράτηση των ΑΠΕ.

7. Συνέχιση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της γεωπολιτικής θέσης της χώρας στην ανατολική Μεσόγειο (π.χ. φόρουμ φυσικού αερίου ανατολικής Μεσογείου, ενεργειακές διασυνδέσεις με τις χώρες των Βαλκανίων και την Ιταλία).

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Μόνωσης σημειώνει τα αρνητικά και τα θετικά του προγράμματος:
Το σημαντικότερο αρνητικό ΚΑΙ του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η μη ένταξη, ως βασική προϋπόθεση, πραγματοποίησης της εφαρμογής των έργων από πιστοποιημένα συνεργεία. Δεν νοείται πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης στο οποίο να μην προβλέπεται και η πιστοποίηση της εφαρμογής.

Αρνητικό επίσης στοιχείο είναι η διατήρηση του ποσοστού προκαταβολής των έργων, η οποία με την αύξηση των ποσών αλλά και των επιδοτήσεων φαίνεται και είναι μηδαμινή.

Αναλογιζόμενοι επιπλέον την δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, θα έχουμε ως αποτέλεσμα τη δυσκολία των επαγγελματιών, είτε να συμμετέχουν, είτε να ζητούν προπληρωμή του συνολικού ποσού από τους επωφελούμενους.

Αρνητικά στοιχεία επίσης συνεχίζουν να είναι η γραφειοκρατία, αν και η δημιουργία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης έχει μεν βελτιώσει αλλά δεν έχει επιλύσει το πρόβλημα
Κρίνοντας από την ζήτηση και το ενδιαφέρον του κόσμου κρίνεται ως αρνητικό και ανεπαρκές το συνολικό αναγγελλόμενο ποσό, ενώ θα μιλάμε για βελτίωση αν όντως την ερχόμενη δεκαετία υπάρξει συνεχόμενη ροή, όπως άλλωστε έχει εξαγγείλει η πολιτεία για την δεκαετία 2020-2030.

Τέλος, θα πρέπει η κατασκευή, η ενεργειακή αναβάθμιση συνολικά να κατευθυνθεί σε στόχους κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.

Όσον αφορά τα θετικά στοιχεία του προγράμματος το σημαντικότερο είναι ότι η έννοια “ενεργειακή αναβάθμιση” έχει πλέον εισέλθει στην καθημερινότητα μας. Ο ιδιώτης επωφελούμενος έχει κατανοήσει την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα ενεργειακής αναβάθμισης της οικίας του, με την οποία μπορεί να επιτύχει μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, να βελτιώσει την θερμική άνεση, να προστατεύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα την περιουσία του δίνοντας της παράλληλα υπεραξία.

Θετική είναι και η συμπερίληψη μεγαλύτερου εύρους εισοδημάτων στις κατηγορίες. Δόθηκε, επίσης, η δυνατότητα και η ευελιξία ένταξης των πολυκατοικιών, οι οποίες αποτελούν αγκάθι για τα ενεργειακά προγράμματα και με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχουν ενδιαφέρον τα στατιστικά στοιχεία που θα αφορούν τις πολυκατοικίες.

Θετικό στοιχείο -και ίσως το σημαντικότερο- είναι η ιδία ύπαρξη των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», που απαιτούνται να υπάρχουν, διότι δίνουν ανάσα στην αγορά, διότι μας βοηθούν να κατανοήσουμε την σπουδαιότητα της ενεργειακής αναβάθμισης, διότι πρακτικά συμβάλλουν έμπρακτα να συντηρήσουμε τα σπίτια μας μειώνοντας στο τέλος όλες τις ενεργειακές καταναλώσεις.