ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ ΕΚΔΟΣΗ 2017

KENAKΟι βασικότερες αλλαγές για τον τομέα των κουφωμάτων, σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 (ΦΕΚ 2367/Β΄ 12.07.2017) απόφαση για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, είναι οι εξής:

Περισσότερα... Ιουν 30

ΠΡΟΣΒΑΣΗ